107 języki obce
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 KA 4ap.-2/2,4cp.-2/2,4mp.-3/3,4ip.-2/2 j.niem 1
KA 4ap.-2/2,4cp.-2/2,4mp.-3/3,4ip.-2/2 j.niem 1
  BD 1m-2/3 j.ang 1
PC 2c-1/3 j.ang 1
2 8:50- 9:35 KA 4ap.-1/2 j.niem 2
KA 4ap.-2/2,4cp.-2/2,4mp.-3/3,4ip.-2/2 j.niem 1
KA 2m-2/3 j.niem 2
BD 4ap.-1/2 j.ang 1
PC 2c-1/3 j.ang 1
3 9:45-10:30 KA 3m zaj. wych.
  KA 2m-2/3 j.niem 2
BD 4ap.-1/2 j.ang 1
PC 2e-1/2 j.ang 1
4 10:40-11:25 KA 3m-1/3 j.niem 2
KA 4mp.-2/3 j.niem 2
KA 1i-2/3 j.niem 2
Ko 1i j.polski
KA 4ip.-1/2 j.ang 2
5 11:45-12:30 KA 3m-2/3 j.niem 2
BD 1r-1/3 j.ang 1
KA 1i-2/3 j.niem 2
Ko 1i j.polski
KA 3m-1/3 j.niem 2
6 12:40-13:25 KA 3m-2/3 j.niem 2
BD 1p-1/2 j.ang 1
KA 2ip-2/3 j.niem 2
KA 1as-1/3 j.niem 2
 
7 13:35-14:20   BD 2ip-1/3 j.ang 1
KA 2ip-2/3 j.niem 2
KA 1as-1/3 j.niem 2
AN 1r religia
8 14:25-15:10 KA 3a.-2/2,3ip-3/3,3m-3/3,3c-3/3 j.niem 1
BD 2ip-1/3 j.ang 1
KA 1i-3/3,1r-3/3,1m-3/3,1as-3/3,1c-3/3 j.niem 1
KA 3ip-1/3 j.niem 2
AN 2e religia
9 15:15-16:00 KA 3a.-2/2,3ip-3/3,3m-3/3,3c-3/3 j.niem 1
BD 4mp.-2/3 j.ang 1
KA 1i-3/3,1r-3/3,1m-3/3,1as-3/3,1c-3/3 j.niem 1
KA 3ip-1/3 j.niem 2
 
Obowiązuje od: 04.05.2023
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum